FOCUS is designed to significantly increase our understanding of key dynamics in refugee / host community relations and to develop and test innovative solutions for social and labour market integration.

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

za

anketno istraživanje i sudjelovanje u grupnom razgovoru

u sklopu projekta FOCUS

O OVOM DOKUMENTU

Ovaj dokument namijenjen je sudionicima istraživanja koje se provodi u sklopu projekta FOCUS. Ako sudjelujete u istraživanju, ovaj dokument pruža informacije o osobnim podacima koje prikupljamo i obrađujemo, kao i Vaša prava vezana uz njih.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, komentara ili briga u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, slobodno nas kontaktirajte koristeći niže navedene kontakte.

O PROJEKTU FOCUS

Projekt FOCUS (punim nazivom „Forced displacement and refugee-host community solidarity“) – „Prisilne migracije i solidarnost između izbjeglica i domicilne zajednice“) međunarodni je istraživački projekt koji se bavi integracijom i osnaživanjem izbjeglica iz Sirije te domicilnih zajednica u Njemačkoj, Švedskoj, Hrvatskoj i Jordanu.

Projekt uključuje devet partnerskih organizacija, a vodi ga danski Crveni križ. Započeo je u siječnju 2019. godine i traje do kraja prosinca 2021. godine. FOCUS financira Europska komisija.

Kako bismo bolje razumjeli prepreke u integraciji i osnaživanju izbjeglica iz Sirije i domicilnih građana u Njemačkoj, Švedskoj, Hrvatskoj i Jordanu, provodimo terensko istraživanje u tim zemljama. U anketnom istraživanju, te u grupnim razgovorima pitamo izbjeglice iz Sirije i domicilno stanovništvo o njihovim iskustvima. Na taj način nastojimo razumjeti važne čimbenike integracije i osnaživanja upravo na temelju iskustva izravno uključenih osoba.

KAKO SU OSOBNI PODACI PRIKUPLJANI, POHRANJENI I KORIŠTENI

Koji osobni podaci se prikupljaju istraživanjem?

Osobni podaci potrebni za informirani pristanak

Davanjem „informiranog pristanka“ dobrovoljno pristajete na sudjelovanje u istraživanju. Kako bismo mogli zabilježiti Vaš pristanak, moramo dobiti Vaše ime putem Vašeg potpisa.

Vaše ime nigdje se neće pojaviti niti će se moći povezati s Vašim odgovorima na anketna pitanja ili s Vašim sudjelovanjem u grupnom razgovoru. Jedina poveznica između Vašeg identiteta i ankete je jedinstveni kod (šifra) koji se pojavljuje na dva mjesta: (1) uz Vaše odgovore na anketna pitanja; (2) na Vašoj kopiji informativnog pisma koje ste primili kao dio procesa davanja informiranog pristanka. Ovaj jedinstveni kod je osmišljen kako bi Vam omogućio da povučete svoje odgovore na anketni upitnik ako tako poželite (dodatno pojašnjenje nalazi se ispod). S obzirom da samo Vi znate svoj jedinstveni kod, mi Vas ne možemo identificirati na temelju Vaših odgovora na anketu, niti možemo povezati Vaše odgovore s Vama.

Osobni podaci potrebni za obradu zahvala za sudjelovanje

U nekim slučajevima, moramo Vas pitati za Vaše ime kako bismo Vam mogli uručiti mali poklon-zahvalu za Vaše sudjelovanje u istraživanju. Podatak o Vašem imenu je potreban zbog izvještavanja o financijama. (Ne morate pristati dati ove podatke, ali u tom slučaju Vam ne možemo dati poklon-zahvalu).

Osobni podaci potrebni za kontrolu kvalitete

Možda će Vas se također pitati da date svoje ime i telefonski broj kako bi Vas voditelj istraživačkog tima mogao kontaktirati i pitati o Vašem zadovoljstvu anketom.

Podaci prikupljeni anketom i grupnim razgovorom

Anketni upitnik uključuje sljedeća pitanja: (grupni razgovori bave se istim pitanjima):

 • Vaša dob i izbjeglički status (ako se odnosi na Vas);
 • Vaš spol, državljanstvo, grad u kojem živite, kad ste pristigli u taj grad, Vaše stanovanje i susjedstvo;
 • Vaš bračni status i sastav Vašeg kućanstva;
 • Vaše poznavanje jezika, stupanj obrazovanja i kvalifikacije;
 • Vaše zaposlenje i profesionalni status, te radno iskustvo;
 • Vaše korištenje socijalnih naknada;
 • Vaše psihološko i fizičko blagostanje ili dobrobit, ne može biti dobrostanje;
 • Vaša vjerska i politička orijentacija;
 • Vaša mišljenja o izbjeglicama ili pripadnicima domicilne zajednice i Vaša iskustva u Hrvatskoj.

Važno je napomenuti da Vaši odgovori u upitniku ne uključuju informacije koje bi mogle otkriti Vaš identitet i ne možemo ni na koji način povezati odgovore u upitiku s točno određenim osobama.

Prikupljaju li se osjetljivi podaci?

General Date Protection Regulation (GDPR, odnosno Opća uredba o zaštiti podataka), koja je ključni zakon o zaštiti podataka u Europskoj uniji, navodi ili označava sljedeće kategorije osobnih podatka kao „osjetljivih“:

osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etičko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili pripadnost sindikatu, genetski podaci, , biometrijski podaci, zdravstveni podaci , podaci koji se tiču seksualnog života ili seksualne orijentacije osobe.

Prikupljamo li osobne podatke ove vrste?

U anketnom upitniku traži se mali broj informacija o fizičkom i psihičkom stanju te vjerskoj i političkoj orijentaciji sudionika (te je moguće da informacije o sudionikovom društvenom porijeklu mogu upućivati i na etničku pripadnost). No, ove informacije su jako općenite te ne mogu otkriti Vaš identitet, a nijedan Vaš odgovor ne može se povezati s Vama. Da ponovimo: Vi dajete odgovore na anketni upitnik, ali ti se odgovori ne mogu povezati s Vama.

Zašto su potrebni moji osobni podaci?

Vaše osobne podatke prikupljamo isključivo u sljedeće nužne svrhe:

 • zbog Vašeg informiranog pristanka na sudjelovanje u istraživanju
 • kako bismo mogli dati zahvale za sudjelovanje
 • kako bismo Vas, ako to bude potrebno, mogli kontaktirati u svrhu kontrole kvalitete

Anketom se pitaju isključivo informacije koje su potrebne za istraživanje u sklopu projekta FOCUS. Ukoliko želite saznati više o o istraživanju, možete slobodno pogledati internetsku stranicu projekta (https://www.focus-refugees.eu/).

Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju Vašeg jasnog pristanka koji dajete putem obrasca informiranog pristanka. Ovo je pravna ili zakonska praksa koju propisuje GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka). Imate pravo povući svoj pristanak na korištenje Vaših osobnih podataka. To možete učiniti slijedeći postupak opisan ovdje.

Kako se moji osobni podaci koriste?

Podaci koje prikupljamo u svrhu informiranog pristanka, davanja zahvala za sudjelovanje i kvalitete terenskog rada sigurno su pohranjeni (opisano ovdje) i neće biti korišteni osim u navedene svrhe, niti će im se pristupati, osim ako to ne zahtjeva revizija projekta (primjerice, Europska komisija koja financira projekt), ili na Vaš zahtjev (opisano ovdje).

Odgovori na anketni upitnik će biti obrađeni grupno na razini države (primjerice, sve ankete prikupljene u različitim područjima Hrvatske bit će obrađene zajedno). Baze podataka iz Švedske, Njemačke, Hrvatske i Jordana će biti spojene i analizirane kako bi se ostvarili istraživački ciljevi projekta. Analiza podataka je anonimna: odgovori na anketni upitnik nisu povezani s identitetima sudionika. Prijepisi grupnih razgovora će biti anonimni (primjerice, neće uključivati imena niti informacije koje mogu otkriti identitet sudionika razgovora). Po završetku prijepisa snimke razgovora će biti uništene. Na taj način je sudjelovanje u čitavom istraživanju anonimno: ni jednog pojedinca se ne može identificirati na temelju prikupljenih podataka.

Unatoč tome, Vi možete zatražiti da Vaši podaci budu uklonjeni iz objedinjenih baza podataka (iako podaci ne mogu otkriti Vaš identitet). Kako biste to učinili, kontaktirajte istraživače ili organizacije navedene niže ili na informativnom pismu koji ste dobili kao dio postupka davanja informiranog pristanka. Kada ih kontaktirate, sve što morate učiniti jest dati im svoj jedinstveni broj naveden na informativnom pismu.

Važno je naglasiti da će po ili ubrzo nakon završetka projekta FOCUS (prosinac 2021. godine) anonimne baze podataka biti dostupne drugim istraživačima. Nakon toga više neće biti moguće izostaviti Vaše anonimne podatke iz baze podataka.

Kako su moji osobni podaci pohranjeni?

Vaše osobne podatke pohranit će organizacija koja ih prikuplja (ona je jasno navedena na informativnom pismu koji ste dobili kao dio postupka davanja informiranog pristanka). Ona će poduzeti sve mjere kako bi osigurala da su podaci sigurno pohranjeni. Osobni podaci bit će zaključani u ormaru istraživača kojemu mogu pristupiti samo istraživači na projektu. Ako su osobni podaci pohranjeni digitalno, bit će spremljeni lokalno (a ne putem „oblaka“ ili na uređaje kojima se može pristupiti izvan lokalne mreže).

Koliko dugo ćete čuvati moje osobne podatke?

Osobni podaci će biti čuvani 5 godina po završetku projekta FOCUS u prosincu 2021. godine. To je razdoblje u kojem je moguća i revizija projekta.

Kako će se moji osobni podaci dijeliti?

Vaši osobni podaci neće se dijeliti s trećim stranama, uključujući druge partnere unutar projekta FOCUS.

Potpuno anonimne baze podataka prikupljene u terenskom istraživanju dijelit će se između partnera u projektu FOCUS. To znači da će se dijeliti unutar Europske unije i s našim partnerom u Jordanu, ali naglašavamo da se to ne odnosi na dijeljene osobnih podataka.

VAŠA PRAVA

Koja su moja prava kao sudionika?

Imate niz prava propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka veznih uz Vaše osobne podatke. Ona uključuju prava pristupa (da znate koje osobne podatke obrađujemo), ispravka (ispravka bilo kakvih pogreški) te brisanja (brisanja podataka).

Kako biste iskoristili ova prava, molimo Vas da se obratite za to odgovornoj osobi čiji su podaci navedeni niže.

Tko je odgovoran za osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađivat će organizacija navedena u tablici, ovisno o tome u kojoj ste državi sudjelovali u istraživanju.

Koga kontaktirati?

Za sva pitanja i komentare ili kako biste iskoristili svoja prava zaštite osobnih podataka, molimo Vas da kontaktirate odgovarajuću organizaciju ili osobu navedenu u tablici.

Država

Organizacija

Kontakt

Švedska Malmö University, Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare

Ime i prezime: Pieter Bevelander

Email: pieter.bevelander at mau.se

Njemačka Charité University Medicine Berlin

Ime i prezime: Monika Mikscho

Email: monika.mikscho at charite.de

Hrvatska Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Ime i prezime: Jana Kiralj

Email: jkiralj at ffzg.hr

Jordan University of Jordan, Center for Strategic Studies

Ime i prezime: Walid Alkhatib

Email: w.alkhatib at css-jordan.org

 

FOCUS Final Conference

1-2 June 2022

You have Successfully Subscribed!


This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 822401.

Pin It on Pinterest

FOCUS